Flypgs.com Magazine (Nisan 2018)

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan flypgs.com Magazine Nisan sayısında otizmi ve derneğimizin çalışmalarını anlattı.

Otizme Karşı El Ele

Nisan ayı, 2008 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan tarihi de Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak deklare edildi. Biz de Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan ile otizm hakkında merak edilenleri konuştuk

Sohbetimize temel sorularla başlayalım: Otizm nedir, belirtileri nelerdir?

Otizm, çocuğun sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını engelleyen veya etkileyen, tekrarlayan sınırlı davranışlar ve sınırlı ilgi alanları ile kendini gösteren, dil gelişiminde gecikme ve problemler yaratan bir gelişimsel bozukluktur. Değişik ortamlara göre davranışlarını ayarlayamama, taklide dayalı öğrenmenin azlığı, arkadaşlık ilişkisi
geliştirememe, sürdürememe ve ilişkilerini anlayamama, “ekolali” olarak adlandırılan; konuşulan kelimeleri tekrarlama hâli, konuşmada akranlarının gerisinde kalma, sesin volümünü ayarlayamama, söyleneni işitmiyor gibi davranma, mecaz kelimeleri/esprileri
anlamakta güçlük çekme, başkalarının yüz ve beden ifadelerini anlayamama, hayali oyun oynayamama, duygularını paylaşamama, tekrarlayıcı davranışlar, göz temasından kaçınma, alışılmadık el hareketleri yapma, kendi kendine gülme/ağlama, hırçınlık veya
donuk yüz ifadesi, kokulara, tatlara, seslere karşı duyusal hassasiyet, değişikliklere karşı esneklik göstermeme ve sabırsızlık gibi gelişim kısıtlılıkları ve sorunlar, otizmin başlıca belirtileridir. Bu belirtiler çocuktan çocuğa değişiklik gösterir ve bazen sadece 2-3 belirtiyle de çocuklar risk grubunda kabul edilebilir.

Otizmli çocuklar için sürdürülen temel destek yöntemleri ve ulaşılmak istenen hedefler nelerdir?

Otizmde öncelikli destek, bireyselleştirilmiş özel eğitimdir. Burada,eğitimcilerin birincil hedefi, çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini artırmaktır. Ki bu da doğru bir özel eğitim ve ev desteğinin yanı sıra, bazen bunlarla eş zamanlı yürütülen kreşe devam süreciyle mümkün olmaktadır. Burada önemli olan; çocuğun sosyal hayattan kopmamasının sağlanmasıdır. Aile çocukla evde bol bol oyun oynamalı, çocuğu bıkmadan usanmadan sosyal hayatın içine sokmalı ve kurumdaki özel eğitimi evde de devam ettirmelidir. Özel eğitim dışında; spor, duyusal sorunu olan çocuklar için duyusal uyum, doğru beslenme programları ve spor da eğitimle birlikte uygulanmalıdır.

Metabolik kontroller ise, aksatılmadan yerine getirilmelidir. Ayrıca, hep belirttiğimiz gibi, otizm bir “hastalık” değil, bir farklılık olarak kabul edilmelidir. Tanı koyma durumu söz konusu olsa da, sonrasında sürdürülen özel eğitim desteği; “hastalığın iyileşme süreci” olarak değil, çocuğun içinde bulunduğu durumla baş edebilme becerisinin artırılması ve eksikliklerin kapatılması yoluyla geri kaldığı konulardaki gelişim ve topluma uyum sağlama süreci olarak düşünülebilir.

Peki, otizmli çocukların aileleri için önerileriniz nelerdir?

Otizmli çocuklar için ailesiyle birlikte olmak çok önemlidir. Ailelerin kaygı ve çaresizlik düzeyleri çok yüksek olduğu için, aileler de mutlaka profesyonel destek ve yardım almalıdır. Otizmli çocuk sahibi farklı ailelerle sohbet etmek ve onlarla ortak etkinlikler yapmak da, onlara çok iyi gelecektir. Aile üyeleri, çocukla birlikteyken konuşarak ve dinlemesine yardımcı olarak iletişim kurmasına destek olmalıdır. Evde yapılabilecek etkinliklerde çocuğun tek başına ihtiyaçlarını karşılayabilecek hâle gelmesine önem verilmelidir. Aileler çocuklarının bazı olumlu davranışları için de ödüllendirme programı uygulamalıdır. Ailenin bilinci, motivasyonu ve desteği, bu maratonun en önemli parçalarıdır

Son olarak, Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) olarak sürdürdüğünüz çalışmaları dinlemek isteriz sizden..

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED), 2014 yılında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir sosyal gelişim ve eğitim derneğidir. Otizm konusunda farkındalığı arttırmak, özel gereksinimi olan bireylerin erken tanı almasını ve erken özel eğitim ile topluma kazandırılmasını sağlamak derneğin öncelikle hedefleri arasındadır. Bu konudaki eğitimlerimizin yanı sıra, okullarda, belediyelerde ve üniversitelerdeki seminerlerimiz de yoğun olarak devam etmektedir. Ayrıca toplumdaki yanlış bilinenlerin yerini doğru bilgilere bırakmasını ve ailelerin yalnız olmadıklarını bilerek dayanışma sağlamasını hedefleyen ve www.oced.org.tr adresinden, iki ayda bir yayınlanan bir e-dergimiz de bulunmaktadır.

Derginin pdf’ine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: