Koç Üniversitesi Toplumda Ruh Sağlığı Paneli

Koç Üniversitesi Psikiyatri Bölümü öğrencilerine yönelik Toplum Ruh Sağlığı paneli, 19 Mart 2018 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Kemal Kuşçu moderatörlüğünde gerçekleşti.

Panelde ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan da “Benden Bize Özelden Genele Özel Gereksinimli Çocuklar” sunumunu gerçekleştirdi ve özel ihtiyaçlar konusundaki deneyimlerini anlattı. Doktorun tanıyı söylerken ailenin içinde bulunduğu durumu gözetmesinin önemine vurgu yapan Yakupyan, Otizm Eylem Planı’nda yer alan devlet olanaklarını arttırmaya yönelik çalışmalardan da bahsetti. Panelin konuklarından  Şizofreni Dostları Derneği Başkanı Mesut Demirdoğan ise “Dernek çalışmalarına başlayınca hastalığı unuttum” diyerek sosyalleşmenin ve toplum hayatına katılımın önemini vurguladı.